Те са интроверти и за тях са от голямо значение вътрешните усещания и предчувствия. Със силна воля и убеждение, те винаги постигат своето.