„Педантични реалисти“ – те са интелигентни, с много добре развита интуиция и имат дълбок вътрешен свят. Умеят с лекота да преценят всяка ситуация и обичат да анализират.